Nila Lenzen

kg

Nila NLAR-10

Nila Arina 10 degree lens (narrow Spot)
Bestel
kg

Nila NLAR-16

Nila Arina 10 x 60 degree lens (elliptical)
Bestel
kg

Nila NLAR-20

Nila Arina 20 degree lens (spot)
Bestel
kg

Nila NLAR-40

Nila Arina 40 degree lens (medium)
Bestel
kg

Nila NLAR-60

Nila Arina 60 degree lens (wide)
Bestel
kg

Nila NLAR-80

Nila Arina 80 degree lens (flood)
Bestel
kg

Nila NLBX-10

Nila Boxer 10 degree lens (narrow Spot)
Bestel
kg

Nila NLBX-16

Nila Boxer 10 x 60 degree lens (elliptical)
Bestel
kg

Nila NLBX-20

Nila Boxer 20 degree lens (spot)
Bestel
kg

Nila NLBX-40

Nila Boxer 40 degree lens (medium)
Bestel
kg

Nila NLBX-60

Nila Boxer 60 degree lens (wide)
Bestel
kg

Nila NLBX-80

Nila Boxer 80 degree lens (flood)
Bestel
kg

Nila NLV2-10

Nila Varsa 2 10 degree lens (narrow Spot)
Bestel
kg

Nila NLV2-16

Nila Varsa 2 10 x 60 degree lens (elliptical)
Bestel
kg

Nila NLV2-20

Nila Varsa 2 20 degree lens (spot)
Bestel
kg

Nila NLV2-40

Nila Varsa 2 40 degree lens (medium)
Bestel
kg

Nila NLV2-60

Nila Varsa 2 60 degree lens (wide)
Bestel
kg

Nila NLV2-80

Nila Varsa 2 80 degree lens (flood)
Bestel
kg

Nila NLVR-10

Nila Varsa 10 degree lens (narrow Spot)
Bestel
kg

Nila NLVR-16

Nila Varsa 10 x 60 degree lens (elliptical)
Bestel
kg

Nila NLVR-20

Nila Varsa 20 degree lens (spot)
Bestel
kg

Nila NLVR-40

Nila Varsa 40 degree lens (medium)
Bestel
kg

Nila NLVR-60

Nila Varsa 60 degree lens (wide)
Bestel
kg

Nila NLVR-80

Nila Varsa 80 degree lens (flood)
Bestel
kg

Nila NLZL-10

Nila Zaila 10 degree lens (narrow Spot)
Bestel
kg

Nila NLZL-16

Nila Zaila 10 x 60 degree lens (elliptical)
Bestel
kg

Nila NLZL-20

Nila Zaila 20 degree lens (spot)
Bestel
kg

Nila NLZL-40

Nila Zaila 40 degree lens (medium)
Bestel
kg

Nila NLZL-60

Nila Zaila 60 degree lens (wide)
Bestel
kg

Nila NLZL-80

Nila Zaila 80 degree lens (flood)
Bestel