Chimera Lighting Softboxen - Flitslicht

kg

Chimera 1000

Chimera LIGHTBANK - SUPER PRO X - SILVER - XXS (30x40cm)
Bestel
kg

Chimera 1010

Chimera LIGHTBANK - SUPER PRO X - SILVER - XS (40x55cm)
Bestel
kg

Chimera 1020

Chimera LIGHTBANK - SUPER PRO X - SILVER - Small (60x80cm)
Bestel
kg

Chimera 1020N

Chimera LIGHTBANK - SUPER PRO X for Nila Varsa - SILVER - Small (60x80cm)
Bestel
kg

Chimera 1030

Chimera LIGHTBANK - SUPER PRO X - SILVER - Medium (90x120cm)
Bestel
kg

Chimera 1030N

Chimera LIGHTBANK - SUPER PRO X for Nila Boxer - SILVER - Medium (90x120cm)
Bestel
kg

Chimera 1040

Chimera LIGHTBANK - SUPER PRO X - SILVER - Large (135x180cm)
Bestel
kg

Chimera 1050

Chimera LIGHTBANK - SUPER PRO X STRIP - SILVER - Small
Bestel
kg

Chimera 1060

Chimera LIGHTBANK - SUPER PRO X STRIP - SILVER - Medium
Bestel
kg

Chimera 1070

Chimera LIGHTBANK - SUPER PRO X STRIP - SILVER - LARGE
Bestel
kg

Chimera 1100

Chimera LIGHTBANK - SUPER PRO X - WHITE - XXS (30x40cm)
Bestel
kg

Chimera 1110

Chimera LIGHTBANK - SUPER PRO X - WHITE - XS (40x55cm)
Bestel
kg

Chimera 1120

Chimera LIGHTBANK - SUPER PRO X - WHITE - Small (60x80cm)
Bestel
kg

Chimera 1130

Chimera LIGHTBANK - SUPER PRO X - WHITE - Medium (90x120cm)
Bestel
kg

Chimera 1140

Chimera LIGHTBANK - SUPER PRO X - WHITE - Large (135x180cm)
Bestel
kg

Chimera 1150

Chimera LIGHTBANK - SUPER PRO X STRIP - WHITE - Small
Bestel
kg

Chimera 1160

Chimera LIGHTBANK - SUPER PRO X STRIP - WHITE - MEDIUM
Bestel
kg

Chimera 1170

Chimera LIGHTBANK - SUPER PRO X STRIP - WHITE - LARGE
Bestel
kg

Chimera 1215

Chimera LIGHTBANK - SUPER PRO PLUS - SHALLOW - XS (40x55cm)
Bestel
kg

Chimera 1225

Chimera LIGHTBANK - SUPER PRO PLUS - SHALLOW - Small (60x80cm)
Bestel
kg

Chimera 1235

Chimera LIGHTBANK - SUPER PRO PLUS - SHALLOW - Medium (90x120cm)
Bestel
kg

Chimera 1245

Chimera LIGHTBANK - SUPER PRO PLUS - SHALLOW - Large (135x180cm)
Bestel
kg

Chimera 1510

Chimera LIGHTBANK - PRO II - XS (40x55cm)
Bestel
kg

Chimera 1520

Chimera LIGHTBANK - PRO II - Small (60x80cm)
Bestel
kg

Chimera 1530

Chimera LIGHTBANK - PRO II - Medium (90x120cm)
Bestel
kg

Chimera 1540

Chimera LIGHTBANK - PRO II - Large (135x180cm)
Bestel
kg

Chimera 1550

Chimera LIGHTBANK - PRO II STRIP - Small
Bestel
kg

Chimera 1560

Chimera LIGHTBANK - PRO II STRIP - MEDIUM
Bestel
kg

Chimera 1570

Chimera LIGHTBANK - PRO II STRIP - LARGE
Bestel
kg

Chimera 1629

Chimera Frameless Lightbank for Most 1x2 LED Fixtures
Bestel
kg

Chimera 1629C

Chimera Frameless Lightbank for Cineo Standard 410
Bestel
kg

Chimera 1629F

Chimera Frameless Lightbank for Fluotec Cinelight 60
Bestel
kg

Chimera 1629L

Chimera Frameless Lightbank for Litepanels Gemini
Bestel
kg

Chimera 1710

Chimera LIGHTBANK - MINI - SILVER
Bestel
kg

Chimera 1720

Chimera LIGHTBANK - MAXI - SILVER
Bestel
kg

Chimera 1730

Chimera LIGHTBANK - MINI - WHITE
Bestel
kg

Chimera 1740

Chimera LIGHTBANK - MAXI - WHITE
Bestel
kg

Chimera 1841

Chimera Lantern Kit for Cineo Standard 410
Bestel
kg

Chimera 1842

Chimera Lantern Kit for Most 1x2 LED Fixtures
Bestel
kg

Chimera 1842F

Chimera Lantern Kit for Fluotec Cinelight 60
Bestel
kg

Chimera 1842L

Chimera Lantern Kit for Litepanels Gemini
Bestel
kg

Chimera 1910

Chimera RingMaxx for Strobe
Bestel
kg

Chimera 1920

Chimera RingMaxx for High Heat and Strobe
Bestel
kg

Chimera 6010

Chimera OCTAPLUS 2 Beauty Dish - 24" (61cm)
Bestel
kg

Chimera 6015

Chimera OCTAPLUS Beauty Dish - 30"
Bestel
kg

Chimera 6024

Chimera "Strobist Kit" (1x 6010 , 1x 2800OP)
Bestel