Chimera Lighting Frames

kg

Chimera 5000

Chimera PANEL / WINDOW - FRAME - 42" X 42" (106.7 cm X 106.7 cm)
Bestel
kg

Chimera 5010

Chimera PANEL / WINDOW - FRAME - COMPACT - 42" X 42" (106.7 cm X 106.7 cm)
Bestel
kg

Chimera 5020

Chimera PANEL - FRAME - 42" X 72" (106.7 cm X 182.9 cm)
Bestel
kg

Chimera 5030

Chimera PANEL - FRAME - 72" X 72" (182.9 cm X 182.9 cm)
Bestel
kg

Chimera 5040

Chimera PANEL / WINDOW - FRAME - 24" X 24" (61 cm X 61 cm)
Bestel
kg

Chimera 5050

Chimera PANEL - FRAME - 48" X 48" (121.9 cm X 121.9 cm)
Bestel
kg

Chimera 5060

Chimera PANEL - FRAME - 42" X 82"
Bestel
kg

Chimera 5090

Chimera PANEL - FRAME - CONNECTORS (not in catalog)
Bestel