Chimera

Chimera Lighting Halogeen Lampen

Chimera BULB - MOGUL BASE - 120V-500W - 5505

kg
Chimera
845077055054
Bestel

Chimera BULB - MOGUL BASE - 120V-1000W - 5510

kg
Chimera
845077055108
Bestel

Chimera BULB - MOGUL BASE - 240V-500W - 5525

kg
Chimera
845077055252
Bestel

Chimera BULB - MOGUL BASE - 240V-1000W - 5530

kg
Chimera
845077055306
Bestel