Kino Flo Softboxen

Kino Flo Freestyle Mini Snapbag with 2x Diffusion - DFS-FS10-S

Kino Flo
KF-DFS-FS10-S
Bestel

Kino Flo FreeStyle / Select / Diva LED 20 SnapBag - DFS-F21-S

Kino Flo
KF-DFS-F21-S
Bestel

Kino Flo Freestyle 31 / Select 30 / Diva LED 30 SnapBag - DFS-F31-S

Kino Flo
KF-DFS-F31-S
Bestel

Kino Flo Celeb 201 Snapbag - DFS-CE200S

Kino Flo
KF-DFS-CE200S
Bestel

Kino Flo Celeb 400 Snapbag - DFS-CE400S

Kino Flo
KF-DFS-CE400S
Bestel

Kino Flo Celeb 850 Snapbag with 2x Diffusion - DFS-CE800-S

Kino Flo
KF-DFS-CE800-S
Bestel

Kino Flo Diva-Lite 41 Snapbag with 2x Diffusion - DFS-FS41-S

Kino Flo
KF-DFS-FS41-S
Bestel

Kino Flo Image L80 Snapbag with 2x Diffusion - DFS-L80-S

Kino Flo
KF-DFS-L80-S
Bestel

Kino Flo Diva-Lite 41 Flozier, Half - DFS-FS40-H

Kino Flo
KF-DFS-FS40-H
Bestel

Kino Flo Select 20 Flozier, Half - DFS-SL20-H

Kino Flo
KF-DFS-SL20-H
Bestel

Kino Flo Select 30 Flozier, Half - DFS-SL30-H

Kino Flo
KF-DFS-SL30-H
Bestel

Kino Flo FreeStyle T24 Flozier, Full - DFS-SL20

Kino Flo
KF-DFS-SL20
Bestel

Kino Flo 4 FT 4BANK FLOZIER (FULL) with BAG - DFS-4804

Kino Flo
KF-DFS-4804
Bestel

Kino Flo 4 FT 4BANK FLOZIER (HALF) with BAG - DFS-4804-H

Kino Flo
KF-DFS-4804-H
Bestel

Kino Flo 2ft 4 Bank Flozier, Full - DFS-D4

Kino Flo
KF-DFS-D4
Bestel