Chimera Lighting DAYLITE SENIOR Softbox

Chimera Lighting LIGHTBANK - DAYLITE SENIOR PLUS - LARGE (135x180cm) 1 SCREEN - 8744

Chimera
CH-8744
845077087444
Bestel

Chimera Lighting LIGHTBANK - DAYLITE SENIOR LOW HEAT - LARGE (135x180cm) 1 SCREEN - 8744LH

Chimera
CH-8744LH
845077087444
Bestel

Chimera Lighting LIGHTBANK - DAYLITE SENIOR PLUS - LARGE (135x180cm) 3 SCREENS - 8745

Chimera
CH-8745
845077087451
Bestel