Chimera Lighting DAYLITE SENIOR Softbox

Chimera Lighting LIGHTBANK - DAYLITE SENIOR PLUS - LARGE (135x180cm) 1 SCREEN - 8744

Chimera
CH-8744
EAN 845077087444
Bestel

Chimera Lighting LIGHTBANK - DAYLITE SENIOR LOW HEAT - LARGE (135x180cm) 1 SCREEN - 8744LH

Chimera
CH-8744LH
EAN 845077087444
Bestel

Chimera Lighting LIGHTBANK - DAYLITE SENIOR PLUS - LARGE (135x180cm) 3 SCREENS - 8745

Chimera
CH-8745
EAN 845077087451
Bestel

Chimera Lighting SCREEN - FRONT DIFFUSION - DAYLITE PLUS - DAYLITE SR. PLUS - LARGE - FULL - 4640

Chimera
CH-4640
EAN 845077046403
Bestel

Chimera Lighting SCREEN - FRONT DIFFUSION - DAYLITE PLUS - DAYLITE SR. PLUS - LARGE - 1/2 GRID - 4642

Chimera
CH-4642
EAN 845077046427
Bestel

Chimera Lighting SCREEN - FRONT DIFFUSION - DAYLITE PLUS - DAYLITE SR. PLUS - LARGE - 1/4 GRID - 4644

Chimera
CH-4644
EAN 845077046441
Bestel